2016. február 5., péntek

Az erdélyi magyarság legnagyobb ellenségei

Ebben az írásban igyekszem összegyűjteni az erdélyi magyarság legnagyobb ellenségeit, magyargyűlölő agitátorokat, soviniszta politikusokat, vagy éppen olyan erdélyi magyarokat akik az előbbiek malmára hajtják a vizet nemzetáruló tevékenységükkel. Jó ha tisztába van az ember azzal, hogy ki az ellensége, ki akarja a vesztét, a bemutatás sorrendjének nincs különösebb jelentősége.

Dan Tanasa: Sepsiszentgyörgyön született soviniszta blogger, hivatalos feljelentő. 2008 óta uszítja egy általa szerkesztett blogon az elvakult, magyarellenességre fogékony románokat az erdélyi magyarság ellen különböző hazugságokkal, ferdítésekkel és túlzásokkal.Olyan eset is előfordult már, hogy bűncselekményre biztatta követőit. Folyamatos pereskedései hatására az elnyomó román hatalom sorra tünteti el erdélyi, székelyföldi épületekről a magyar feliratokat, vagy éppen a székely zászlókat, amelyeket több esetben is rongynak nevezett. Aljas módon folyamatosan azt hazudja, hogy a székelyföldi románok etnikai tisztogatás áldozatai, holott ezt egyetlen székelyföldön élő román sem támasztja alá, sőt még diszkriminálva sem érzik magukat, mint ahogy Dan Tanasa állítja. Többször szerepelt már az Antena3 nevezetű magyarellenes csatornán ahol legtöbb esetben szintén az erdélyi magyarság ellen uszított büntetlenül. A magyar hazafiakat szélsőségesnek, fasisztának nevezi, míg magát aggódó hazafinak tartja.


Dr.Ioan Lacatusu: Szintén Sepsiszentgyörgy-i történelemhamisító és magyarellenes uszító, a kommunizmusban Kovászna megye elrománosításáért felelt. A soviniszta FCRCHM szervezet egyik vezetője, akik Dan Tanasa-hoz hasonlóan folyamatosan a székelyföldi románok etnikai tisztogatásáról hazudoznak és az ott élő románok diszkriminálásáról, illetve igyekeznek minél több esetben keresztbe tenni az erdélyi magyarságnak. A fent említett szervezet egyébként már több esetben követelte a román hadsereg nyomásgyakorlását a székelyek ellen. Egy 2009-ben megjelent írásában Ioan Lacatusu nem kevesebbet állított mint azt, hogy a székelyek tulajdonképpen elmagyarosított románok. Néhány évvel ezelőtt ő szervezte meg a szélsőségesen magyargyűlölő csőcselék, a Noua Dreapta elszállásolását Sepsiszentgyörgyön, December elsején.


 Bogdan Diaconu: Magyargyűlölő politikus, az Egyesült Románia Párt (PRU) elnöke, aki a magyarság elleni uszítással próbál híveket szerezni magának. Több magyarellenes törvénytervezetet is benyújtott már a parlamentben, vadabbnál vadabb agymenéseit szerencsére a román hatalom rendszerint elutasítja. Tavaly be akarta tiltatni a nemzeti kisebbségek nyelvének használatát a romániai közintézményekben, Június 4-ét pedig Trianon emléknapjává és a "magyar elnyomás" elenni nappá akarta választatni. Sőt az a nagyszerű ötlet is eszébe jutott, hogy betiltassa az RMDSZ-t . Gheorghe Funarhoz és Vadim Tudorhoz hasonlóan Erdély Magyarországhoz való visszacsatolásával riogatja a hiszékenyebb románokat. Magyarország iránti gyűlöletét sem rejti nagyon véka alá, amelyet fertőző gócnak nevez. Nemrég létrehozott egy xenofób gárdát, "Patrula lui Vlad Ţepeş" néven, amelynek tagjait egy volt K1-bajnok, Daniel Ghiță képzi ki. Az alapítók szerint a gárda, amely saját egyenruhával is rendelkezik, a párt civil szimpatizánsaiból áll, és ott akciózik majd, „ahol állampolgári beavatkozás szükséges.” Az általa létrehozott gárda betiltását román személyek kezdeményezték.

Vadim Tudor és Gheorghe Funar: Róluk nem írok sokat, pedig lehetne. Vadim Tudor, Ceausescu udvari költője már az örök vadászmezőkön harcol az Erdélyt elrabolni akaró szélsőséges magyarok ellen, míg Funárról mostanában nem sűrűn lehet hallani semmit. Mindkettő szélsőséges magyargyűlölő politikus, a közös az bennük, hogy beteges mániájuk volt, hogy a magyarok el fogják lopni Erdélyt Romániától. Funar Kolozsvár polgármestere volt, míg Vadim Tudor többek között európai parlamenti képviselő, ez is azt bizonyítja csak, hogy a románok jó részét meg lehet győzni a magyar-veszéllyel való riogatással, nem véletlenül használják az úgynevezett "magyar-kátyát" sokszor napjainkban is egyes soviniszta politikusok, mint pl Bogdan Diaconu.

Dan Diaconuescu: A Kovászna megyei fogyasztóvédelem elnöke.  2013-ban hivatalba lépése évében Március 15-én tartotta meg a fogyasztóvédelmi diákvetélkedőt, hogy a háromszéki magyar diákokat diszkriminálja és a magyarokat provokálja, holott az oktatási minisztérium és az országos fogyasztóvédelmi hatóság közös versenyszabályzata szerint is március 16-án, szombaton kellett volna megtartani a vetélkedőt. Tavaly rendőri kísérettel jelent meg a vallásórák résztvevőinek szervezett gyerektáborban, és jogtalanul, hatáskörét túllépve ellenőrizte a körülményeket. Fellépése nagy riadalmat keltett a gyermekek között, és kiváltotta a szülők, szervezők és az egyházvezetés felháborodását is. Büntetést rótt ki azokra a kereskedelmi egységekre, melyek „székely ízek” címkével nevezték meg termékeiket, míg az „olasz ízek”, „román ízek” vagy más népek konyháiról elnevezett ételek elnevezése miatt nem rótt ki büntetést. A SIC matricák is szúrták a szemét, reklámanyagnak minősítette a őket és emiatt több háromszéki taxist is megbírságoltak az elmúlt napokban. Utoljára azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kocsmai verekedést provokált ki részegen, a magyar zene zavarta a fülét, később az egészet úgy próbálta beállítani mintha etnikai üldöztetésről lett volna szó. Facebook oldalán többek között az is kiderül, hogy barátja a Dan Tanasa nevű magyargyűlölőnek. A Háromszék nevű újságban megjelent egy összefoglaló cikk az általa elkövetett túlkapásokról, a cikkből többek között az is kiderül, hogy korábban rendőr volt, de menesztették nemi erőszak vádjával. Hiába kérték többen is tisztségéből való eltávolítását, a magyarság ellen elkövetett túlkapásai és provokáció miatt, továbbra is ő a Kovászna megyei fogyasztóvédelem elnöke.

Parászka Boróka: Szélsőségesen liberális, hungarofób újságírónő, szégyenszemre műsorvezető az Erdélyi Magyar Televíziónál és a Marosvásárhelyi Rádiónál is. A magyarellenesseg.com oldalon először 2013-ban szerepelt amikor nemzetáruló, gúnyos és gyalázkodó írást közölt a székely autonómiatüntetés és a székelység ellen. A Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének 18 főállású tagja közül tizenöten 2013 augusztusában beadványban fordultak a területi stúdió vezetőségéhez, amelyben súlyos szakmai vétségekkel, minősíthetetlen magaviselettel vádolták kollégájukat. Munkatársai felrótták a szerkesztőnek, hogy nem tartja tiszteletben a közszolgálatiság alapkövetelményeit, műsorai mellőzik a kiegyensúlyozottságot és pártatlanságot, továbbá téma- és alanyválasztásában is részrehajló. „Parászka Boróka rádiós propagandát folytat, műsoraiban gyakran manipulál, eltér az igazságtól. Sajtós és rádión kívüli tevékenysége során bizonyos (párt) körök és ideológiák elkötelezett támogatója, a romániai és magyarországi magyar média botrányos szereplője. Olyan témákat és álláspontokat erőltet egyoldalú módon, amelyek hallgatóink többsége számára idegenek és irritálóak. A fentieket nem én állítom, hanem saját munkatársai!

2009-ben egy, a manna.ro hírportálon megjelent írásában, a saját tulajdonukat a cigányoktól megvédő székelyeket nyomorult állatoknak nevezte, amiért azok megelégelték az állandó lopásokat és megkergették a tolvaj cigányokat. A manna.ro oldal szerencsére már megszűnt, Boróka írása azonban megmaradt más oldalakon, amely fröcsög a székely nép iránt érzett gyűlölettől.
Boróka magyarországi elvtársaihoz, illetve a román sovinisztákhoz hasonlóan általában minden egyes nemzeti érzelmű magyar embert és szervezetet szélsőségesnek, fasisztának nevez, mindenkit aki nem ért egyet vele. Liberális véleménydiktátorként úgy gondolja, hogy az ő dolga eldönteni, hogy az erdélyi magyarok hogyan tekintsenek Wass Albertre vagy Nyírő Józsefre.A román sovinisztákkal és az elnyomó román hatalommal karöltve gyalázza Wass Albertet és nevezi egy gyilkos rendszer kiszolgálójának, azt az erdélyi magyar írót aki egész életét arra áldozta fel , hogy az erdélyi magyarság jogaiért harcoljon, és elnyomásuk ellen emelje fel szavát.

Jó liberálisként rendszeresen sajnáltatja a cigányokat, homoszexuálisokat, bevándorlókat stb, de az erdélyi magyarságot ért jogtiprások soha nem zavarják, meg sem említi azokat, mi sem bizonyítván jobban magyarellenességét.Amíg az általa szélsőjobboldalinak, antiszemitának bélyegzett magyarok, illetve szervezetek a magyar megmaradásért harcolnak, azért, hogy betartsák jogainkat, hogy megőrizzük kultúránkat, hagyományainkat, hogy használhassuk a magyar nyelvet, hogy Székelyföld autonóm legyen, addig Boróka éppen az ellenkezőjét szeretné elérni, mert a liberalizmus eszméje teljesen szembe áll a hagyományőrzéssel, a múlt tiszteletével, a hazaszeretettel. "Se Isten, se haza, se család, ez a cél" . Erről szól a nagy liberalizmus, ahol a homoszexualitás és az magzatgyilkosság erénynek számít, amit propagálnak.  Facebook oldalán kedvencei között szerepel az erdélyi magyarságot megtagadó és lerománozó Gyurcsány Ferenc is, a hungarofób újságírónő gyakran gyalázza a mostani magyar kormányt és annak döntéseit, többek között azt, hogy a Fidesz kormány nemet mondott a bevándorlóáradatra. Ezek szerint Boróka azt szeretné, hogy a magyarországi városokban is olyan káosz legyen mint Kölnben, ahol a napokban a karneválon megismétlődött a bevándorlók által elkövetett szilveszteri erőszakhullám. Véleményem szerint kártékonyabb ellenség bármelyik román politikusnál, mivel belülről bomlaszt, nemzetellenes balliberális propagandát folytat nagyon erőszakos, gátlástalan módon, hála az őt alkalmazó újságoknak, tv és rádió csatornáknak, mivel nélkülük nem fertőzhetné beteges ideológiájával az erdélyi magyarságot! A liberális propaganda célja, hogy egyre többen gondolkozzanak Borókához és társaihoz hasonlóan, ez nem kérdés. Én csak annyit kérdeznék, hogy ezzel a liberális felfogással a magyarságnak hány évtized kéne, hogy eltűnjön Erdélyből és hány évtized kéne ahhoz, hogy Európa elpusztuljon? Nem sok... Nemzetáruló kirohanásai és sunyi, jól megtervezett provokációi után rendszerint facebook oldalán siránkozik és sajnáltatja magát, a többnyire magyarországi ballib ismerősei vállveregetéseire számítva. (Ugyanakkor az ostoba fenyegetésekkel én sem értek egyet, ezt már több cikknél is odaírtam, elsősorban azért mert mégiscsak egy nőről van szó, másodsorban pedig azért mert gyerekes és semmi értelme sincs, a megoldást inkább abban látom, hogy bojkottáljuk azon médiafelületeket ahol teret adnak neki. Azt pedig hiába próbálja elhitetni az emberekkel, hogy csak az általa "szélsőjobboldaliaknak" nevezett személyek nem értenek vele egyet, az erdélyi magyarság túlnyomó része nem ért vele egyet, csak a hozzá hasonló liberálisok, akik még egyelőre kisebbségnek számítanak, hiába ennyire hangosak mint ő.)

Ha valaki kimaradt a felsorolásból attól elnézést kérek, de pótolva lesz.

www.magyarellenesseg.com

3 megjegyzés:

  1. Fogunk össze mert a megosztás az eszközük! Örülhetünk, hogy ennyire félnek tőlünk! Nem kell rájuk figyelni!

    VálaszTörlés
  2. Hogy Boglárka bort iszik az tény ,és hogy vizet prédikál az is .
    Hogy Magyarajkukét teszi a amit tőle elvárnak Telavivban az a szégyen ,ha mindezt Héberül teszi ,tegye de ott.

    VálaszTörlés