2016. január 8., péntek

Háromszéken terjeszkedne az ortodox egyház

 Nem lassul a hagymakupolás honfoglalás a zömében magyarlakta vidékeken: Kovászna és Kommandó közigazgatási területén is építkezni kíván az ortodox egyház.
Kovásznán kolostort is magában foglaló szerzetesi központot, Kommandón vakációs házat építenek. Mindkét tervet Kovászna és Hargita Megye Ortodox Püspöksége kezdeményezte. A két létesítmény a Kommandóról Ölvesbe vezető út mentén épül meg. Lényegé¬ben egy intézményt alkotnak majd, csupán az út választja el őket – ugyanis annak bal oldala Kovászna belterülete, jobb oldala pedig Kommandóé.
Egy kovásznai cég megvásárolta egy kommandói illetőségű polgár teljes birtokát – ez részben kommandói, részben kovásznai területen fekszik. A 13 hektárt felparcellázta, majd hétvégi házak építésére eladta. Egy parcellát az ortodox egyház számára ajánlottak fel, nem tudni, adományként-e, szimbolikus összegért-e vagy valós értékének az árán. Ide épül most az ortodox kolostor és a vakációs ház.
A jelenlegi területrendezési terv nem teszi lehetővé kolostor építését a körzetben, így a püspökség ennek megváltoztatását kérte.
A 2011-es népszámlálás adatai szerint Kommandó összlakossága 1006 fő, 52-en vallották magukat román nemzetiségűnek, 55-en ortodox vallásúnak.

http://foter.ro/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése