2014. szeptember 8., hétfő

Az elmebajos Funar szerint Székelyföldön ostrom vagy szükségállapotot kell bevezetni

Kolozsvár volt polgármestere nyílt levélben fordult Traian Băsescu államfőhöz a Kovászna, Hargita és Maros megyékben bevezetendő ostrom- és szükségállapottal kapcsolatban. Funar kérését arra a sietségre alapozza, amellyel a hatalom Băsescu felfüggesztésén ügyködik.


Igazság szerint elszoktunk már Gheorghe Funar, Kolozsvár megboldogult polgármesterének ámokfutó retorikájától, de így az államelnök-választási kampány hevében, sokadrangú jelöltként, ismét előkerült a nacionalizmus naftalinjából, és régi fényében csillog. Tegnapelőtt nyílt levélben fordult Traian Băsescu államelnökhöz, (akinek felfüggesztése újra a napi politikai események asztalára került) és a közbeszéd forró témáinak változatossága szellemében Erdély és a Székelyföld autonómiája kapcsán tépi a haját. Tekintve, hogy a levél minden sora gyöngyszem, nem foszthatjuk meg olvasóinkat attól a gyönyörűségtől, hogy mintegy vágatlanul olvassák a hírhedt Funar legújabb agymenését.
A feladó (fotó: erdely.ma)
„Miután Magyarország és az RMDSZ 25 éven keresztül a FSN, PDSR és PSD segítségével a kis lépések politikáját alkalmazta a Román Néppel és Románia integritásával szemben, 2014 második felében nagy lépésre szánta el magát, éspedig az etnikai alapú autonómia kikiáltására Kovászna, Hargita és Maros megyében, az úgynevezett Székelyföldön, székelyek és székely nyelv nélkül, az úgynevezett székely zászlóval, amely tulajdonképpen Erdély magyar lobogója.
Az RMDSZ és a magyar egyházak az úgynevezett Székelyföld területi autonómiájának kikiáltását október 23-ára, Magyarország nemzeti ünnepére időzítették. Ezt fogja követni a Brüsszeli Diktátum, amely Erdély területi autonómiájáról fog dönteni a népek önrendelkezésének elve alapján, amely Magyarország és az RMDSZ az utóbbi években gondosan előkészített két érvére alapul. Egyrészt a többségében magyar tulajdonban lévő ingatlanokra (50 ezer illegálisan visszaszolgáltatott épület, földterület és erdő, amelyeknek összértéke közel 200 milliárd euró), másrészt a többségében magyar lakosságra, ami annak az eredménye, hogy több mint 4 millió román állampolgár megkapta a magyar állampolgárságot, ebből három millió nem beszéli a magyar nyelvet, és nem ismeri Magyarország alkotmányát, történelmét és földrajzát. Több millió román kérte és jutott hozzá gyorsított üzemmódban és ingyen a magyar állampolgársághoz azért, hogy gond nélkül tudjon közlekedni a Schengeni-övezetben.
Magyarország és az RMDSZ azon dolgozik, hogy kihasználja a jelenlegi, igencsak veszélyes európai és nemzetközi kontextust azért, hogy a nagyhatalmak segítségével – beleértve Oroszországot – elérje Erdély területi autonómiáját, a koszovói, krími és kelet-ukrajnai modellt követve, beleértve egy polgárháború kirobbantásának lehetőségét is, hiszen a felkészülés megtörtént, és erről a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) már jelentést készített.
Amint ismeretes, Magyarország és az RMDSZ de facto megvalósították Kovászna, Hargita és Maros megye etnikai alapú területi autonómiáját, és az elkövetkezendő napokban Románia Parlamentjében fogják terjeszteni azt a törvénytervezetet, amely de iure is szentesíteni fogja az úgynevezett Székelyföld, vagyis Kis-Magyarország területi autonómiáját.
Ebben a Románia területi egysége és a román nép jövője szempontjából nagyon veszélyes helyzetben, néhány felelőtlen parlamenti párt az RMDSZ-el együtt bejelentette, hogy az államelnök felfüggesztésére készül október folyamán.
A bejelentett valós okok, amelyeket a PSD, UNPR és PC az RMDSZ-el közösen népszerűsít, az alábbiak:
1. Hogy az alkotmány 93. cikkelye alapján megakadályozzák, hogy bevezesse az ostrom- vagy a szükségállapotot Erdélyben, vagy kezdetben csupán Kovászna, Hargita és Maros megyében. A lehetséges (harmadik) felfüggesztés következményeként Magyarország és az RMDSZ ki tudja kiáltani az etnikai alapú területi autonómiát, a Szenátus vagy a Képviselőház elnöke pedig (Tăriceanu vagy Zgonea urak), akik az RMDSZ testvérei, nem akarják és nem is fogják tudni bevezetni az ostrom- vagy szükségállapotot a három megyében.
2. Hogy megakadályozzák a Magyarország és az RMDSZ kérését képező területi autonómia tárgyában való népszavazás kiírását. A felfüggesztés kitalálói tudják, hogy az alkotmány 98. cikkelyének értelmében az ideiglenes államfőnek nem áll jogában népszavazást kiírni.
3. Hogy megakadályozzák Románia elnökét abban, hogy az alkotmány 88. cikkelyének megfelelően üzenetet fogalmazzon meg a Parlamentnek Magyarország és az RMDSZ hazai és külföldi ténykedéseivel kapcsolatban, amely ténykedések az ország területi feldarabolására, és Erdély autonómiájának kivívására irányulnak.

4. Hogy elcsalják a november 2-i és 16-i elnökválasztást.
A fenti érvek alapján, ahhoz, hogy ön eleget tegyen az alkotmány 82. cikkelye alapján letett esküjének, miszerint megvédi Románia területi egységét, és az őshazában élő románok alapvető jogait, azt kérem, hogy az alkotmány 93. cikkelyének értelmében azonnali hatállyal vezesse be az ostrom- vagy szükségállapotot Kovászna, Hargita és Maros megyében.
Magyarország és az RMDSZ ezen kívül azon dolgozik, hogy önt egy meghosszabbított, több mint öt éves mandátumhoz juttassa.
Az alkotmány 93. cikkelyének azonnali alkalmazása ügyében megérné, hogy valamennyi államelnök-jelöltet televíziós vitára hívja.
Isten segítse önt, hogy jó döntést hozzon!"
Dr. Gheorghe Funar
független államelnök-jelölt
Kolozsvár, 2014. szeptember 6.1 megjegyzés: