2014. április 16., szerda

Válasz Basescunak: Nem olvadunk be!


Azt reméltük, hogy a szomszédos Jugoszláviának a megoldatlan nemzetiségi gondok miatt bekövetkezett, s vérfürdővel járó széthullása után az országuk sorsáért felelősséget érző román politikusok, megszívlelvén az ott és akkor történteket, hajlanak majd az erdélyi magyarsággal folytatandó párbeszéd elkezdésére, felhőtlennek egyáltalán nem mondható viszonyunk békés rendezése végett. Nem így történt, mert a hatalomtól megrészegült bukaresti vezetők úgy képzelik, félrevezetéssel és meddő ígéretekkel továbbra is szolgaságban tarthatnak minket.

Azt gondoltuk, hogy az Ukrajnában hasonló okok miatt kirobbant, s az országot immár széteséssel fenyegető összecsapások hatására a hazájuk jövőjét befolyásolni képes román politikusok belátják, hogy az erőfitogtatáson alapuló hatalmi politizálás zsákutcába vezet, és tárgyalóasztalhoz ülnek velünk a közöttünk rezgő feszültségek megszűntetése érdekében. Ismét csalódnunk kellett, hiszen a helyzet várakozásainkkal ellentétesen alakult, s az illetékesek továbbra is semmibe veszik elvárásainkat. Rosszul teszik.

Rosszul tette Băsescu elnök is, hogy a kölcsönös megértésre törekedő tanácskozás helyett kijelentette: aki autonómiát akar Romániában, az ország alkotmányába és a román államba ütközik, mert Románia egységes nemzetállam, ezért az autonómia alkotmányellenes. Ezt hallva kénytelenek vagyunk őt emlékeztetni: még a területi autonómia elve sem ütközik az alkotmányba, hiszen nem módosítja az ország jelenlegi határait, csupán azokon belül egy nemzeti közösségnek saját ügyei intézéséhez biztosít lehetőséget.

Különben az alkotmány kezdettől fogva módosításra szorul, mert Románia soha nem volt nemzetállam, és remélhetőleg nem is válik azzá, ennek bekövetkezte ugyanis a magyarság és a többi nemzetiség eltűnését feltételezi, amit mi, székely-magyarok még az életünk feláldozása árán is meg fogunk akadályozni. Az államfőnek pedig tudnia kéne, hogy az ország egységét csak az a román politikus tudja megőrizni, aki fennhéjázás, félrevezetés és fenyegetőzés helyett szembenéz azzal a történelmi valósággal és ténnyel, hogy az erdélyi magyarság továbbra is a szülőföldjén, ősei nyelvét és hitét megtartva akar élni.

Bedő Zoltán
Székely Hírmondó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése