2014. február 18., kedd

Wass Albert sem vállalható Rogán Antal kerületében?

Budapest V. kerületében, a magát nemzetinek valló fideszes vezetés harmadik éve akadályozza Wass Albert erdélyi magyar író és költő szobrának felállítását a Szabadság téren, amit írásos beadvány formájában még 2011. szeptemberében indítványoztam a Képviselő-testület felé, - napirendre sem vették - írja Hadházy József, a Jobbik belvárosi önkormányzati képviselője közleményében.
hjPolitikai állásfoglalás helyett a Főépítész Iroda munkatársai részletezték a szükséges engedélyeztetési eljárást, melynek tükrében kézenfekvőnek ígérkezett a Hazatérés Templomának átriumos előterében, gipszöntvény formában 2007. október 23-a óta megtalálható Domonkos Béla szobrászművész által készített alkotások közül - Wass Albert, Horthy Miklós, Kossuth Lajos, Szabó Dezső – Wass Albert mellszobrának bronzba öntése, templom előtti felállítása.
Ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor és a református egyházközség segítségével, anyagi áldozatával az építési engedélyezési tervet és a Budapest Galéria állásfoglalását a gipszöntvényről a Főépítész Iroda részére biztosítottam.
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez módosító indítványt nyújtottam be 2012. februárjában, melyben támogatást és forrás elkülönítést kértem az írót ábrázoló 5/4 arányú bronzszobor, valamint a posztamens elkészítéséhez. Folyamatos egyeztetés mellett a Főépítész Iroda számára beszereztem a még szükséges iratokat, az Önkormányzat vezetésétől pedig szóbeli ígéretet kaptam a szoborállítás támogatására és a költségek fedezetét biztosító pénzügyi hozzájárulásra a költségvetés általános tartalékából, 2013. nyaráig bezárólag - áll a közleményben.
Mindeközben Ifj. Hegedűs Loránt lelkész Úr kihirdette a templom gyülekezete felé Wass Albert köztéri szobrának felállítását.
Júniusban azonban az Építési és Műszaki Osztály városképi szempontokra való hivatkozással írásban közölte, hogy a Szabadság térre tervezett helyszínt nem tartja megfelelőnek, - javaslatot nem tett az elhelyezésre.
A belvárosi vezetés taktikázása, ígéretei elől történő kihátrálása miatt az egyházközség a szoborállítással kapcsolatban változtatásra kényszerült, miután szóban már elkötelezettséget vállalt a szobrászművész, Domonkos Béla Úr felé, - négy alkotása közül egyet bronzba öntet. Így, tekintettel a templom alapkőletételének 75. évfordulójára, a gyülekezet és templomalapító Horthy Miklóst ábrázoló mellszobor felállítása mellett döntött a presbitérium, amit adománygyűjtésből, illetve alapítványi támogatásból magánterületen valósítottak meg, melyhez ilyenképpen nem volt szükség polgármesteri jóváhagyásra.
Horthy Miklós egykori kormányzónak, a templomépítés fő támogatójának bronz mellszobra a templom előterében, a korábbi helyéhez képest néhány méterrel előrébb, a bejárat központi részén 2013. november 03-án, úrnapi hálaadó istentisztelet zárásaként, ünnepélyes szertartással került leleplezésre.
A szoboravatást Rogán Antal, Belváros polgármestere, a Fidesz frakcióvezetője, politikai provokációnak minősítette, - megakadályozni nem tudta, ahogy teszi azt évek óta Wass Albert köztéri szobrával kapcsolatban. Az istentiszteletet megzavaró tüntetőkről nem tett említést.
Egész alakos portrészobor, szerethető zsánerszobor esetében nincs lárma, hangoskodás, ha nem is mindig fontos a magyar vonatkozás, - a külföldi örömmel fogadja, színes fotókat készít társaságukban. A kerület irányítói miközben szobrot állítottak Ronald Reagan amerikai elnök tiszteletére, hamarosan Columbo hadnagy és kutyája emlékére, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak és az erdélyi magyar irodalom nagy alakjának, Wass Albertnek nem!
A Fidesz hangzatos kommunikációval törekszik a külhoni magyarok támogatását megnyerni, azonban míg ellenzékiként szobrot avattak Wass Albertnek, hatalomra kerülve szeretnék elfeledtetni azt - olvasható a közleményben.
Az Önkormányzat az emlékállítással kapcsolatban ígér, időt húz, hátráltat, ellehetetlenít. Kérdésként merülhet fel, - egyedi hivatali ügyintézést vagy az ellenzéki kezdeményezésre adott rutin eljárást tapasztalhatja meg a nemzeti tábor?
Ezúton is várom képviselői fogadóórámon azon kerületi polgárokat, akik az Önkormányzathoz intézett bármely kérelmükkel kapcsolatban nehézségekbe ütköznek.
Végezetül, Belváros-Lipótváros Önkormányzata indítványaim közül már megvalósította saját javaslataként feltüntetve az őstermelői piac felállítását - megfelelő áron elérhető minőségi magyar élelmiszer forgalmazása -, a Polgármesteri Hivatalra székely zászló kitűzését - nemzettestvéreink melletti szolidaritás kifejezéseként -.
Amennyiben az általam javasolt Wass Albert szobor esetében is az önkormányzati kezdeményezés lenne a távolabbi cél, a Hivatal a belvárosi Jobbikban és bizonyára a Hazatérés Templomának gyülekezetében biztos támogatókra talál.
Addig azonban ellenzéki képviselőként továbbra is szorgalmazom erdélyi magyar írónk, költőnk, Wass Albert köztéri szobrának felállítását a kerületben, melyet az utókortól kimagasló irodalmi életművével méltán kiérdemelt - olvasható a közleményben.
alfahir.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése