2013. június 6., csütörtök

A Szent Koronát gyalázzák ismét a komcsik

 Szerintük helyesebb megnevezés a szent tökfödő.
Nyári Zsolt, a portálunkon is többször szerepelt antimagyar kommunista ismét előállt egy undorító magyargyalázással. Ezúttal a Szent Koronát vette célba vörös tollával a vöröscsillag imádó faszfej, szent tökfödőnek nevezve.
Szerinte egy szörnyű fasiszta állam lesz itt 10 év múlva, amennyiben továbbra is továbbadják a gyermekeinknek a Szent Korona történetét. Nyilván jobban örülne, ha kötelező jelleggel vörös csillagot hordanának a gyermekek az óvodában, esetleg némelyiknek még sarló és kalapács lenne a jele.

A Visegrádi várban fellelhető írás a Szent Koronáról, ami szúrja a komcsi firkász szemét:
A Magyar Szent Korona

"Egy, a teológiának, a képzőművészetnek és a természet-tudománynak csodálatos szintézise előtt állunk, amelyhez fogható tárgy nincs a Földön, amelynek elkészítése a Szentlélek segítő ereje nélkül ember számára aligha lett volna lehetséges.
A Szent Koronának aurája van, amely önállóan is képes, ha az idő eljött, megnyilatkozni"
(V. Hunyadi László - ötvös-művész, restaurátor igazgató)

Az elszakított nemzetrészek körében ma is erősen él az a tudat, hogy a Magyar Szent Koronához hozzátartozik a Kárpát-medence egész területe.

Ez a tudat a Magyar Szent Koronának egyfajta határok feletti nemzeti összetartó erőt kölcsönöz, és ezáltal életben tartja a MagyarSzent Koronának a Kárpád-medence népei közötti összetartó erejét, nemzetekfelettiségét is. Ennek oka az a jogviszony, melynek értelmében a Kárpát-medence egész területe a Magyar Szent Korona tulajdona, és tagja.

Ebből a tulajdonviszonyból következően pedig a Kárpát-medence minden olyan lakója, aki a Magyar Szent Korona hivatalos uralma alatt került a Kárpát-medencébe, ezek leszármazottja, és választójoggal is rendelkezik, a Magyar Szent Korona tagja.

Ez a jog ma, a Magyar Szent Korona szétdarabolása után is érvényes, függetlenül attól, hogy az illető egyén ma melyik Kárpát-medencei állam polgára.

Mindebből az következik, hogy a Magyar Szent Korona – mint jogintézmény – az ország feldarabolása után egy államok feletti állammá vált.

Ez a jogi helyzet azért áll fenn, mert Szent István magyar király a Magyar Szent Koronát a magyar királyság – mint állam – fölé helyezte, majd halála előtt, 1038-ban országát és koronáját a Mennybe fölvett Szűz Mária tulajdonába adta. Az átadást, a felajánlást Szűz Mária elfogadta.

Ez, a – Mindszenty József hercegprímás szerint – Szűz Mária és Szent István között kötött 'történelmi szerződés' a Kárpát-medence teljes területét Szűz Mária országává tette.Mivel a 'szerződő felek' egyike égi személy, ezen 'jogi helyzeten' földi hatalmak és szerződések nem változtathatnak.

Azóta a Kárpát-medence örökös uralkodója Szűz Mária, aki hatalmát a Magyar Szent Koronán keresztül gyakorolja.

A Magyar Szent Korona a keresztény misztika egy különleges tárgya, és mint ilyen, szoros összefüggésben áll a magyarság múltbeli, jelen – és jövőbeli történelmi szerepével és küldetésével is."

A végére még odabiggyeszti: tömény hazugság és tudatferdítés. Ha ő valóban így gondolkodik, akkor talán érdemes volna előállnia egy tanulmánnyal a Szent Koronáról, mert ez így csak egy ócska magyargyűlölet, mindennemű történelmi cáfolat nélkül. Ha azonban ilyennel nem rendelkezik - márpedig hogyan is rendelkezne? - akkor ajánljuk neki Dániel Péter példáját, aki elviharzott ebből a fasiszta apokalipszisből. Még a saját vezérük is azt mondta egykor, ha nem tetszik, akkor el lehet innen menni.
A kádárista pojácának sajnos követői is akadtak a Szent Korona meggyalázásában, szerencsére azonban nem kell tömegekről beszélnünk. Szemezgessünk ezekből a nemzetellenes megnyilvánulásokból, és hogy teljes legyen az öröm, közzétesszük facebook-os profiljaikat is, hátha kedve támad valakinek történelmi vitába szállnia a komcsi véglényekkel. (Névre kattintva elérhető az adatlap)
Batyi József (őt is ismerhetjük korábbról már):  Van sok birka, akik ezt a ostoba irományt nem értik, ezért komolyan is veszik. Akik meg értik, azok elcsodálkoznak rajta és nevetnek egyet.
Egyed Kriszta: 1. Pfff.... zagyvaság. Mese habbal.
                       2. hát elég szomorú! hülyeségekkel tömik a gyerkőcök fejét  még más sem hiányzik mint hogy fasiszta ország legyünk, asszem akkor tényleg kitelepülök Angliába.
(Ő már érzi, hogy mi a helyes lépés)
Pusztafalvi Zsolt: Hát ez nem semmi. Ennyi zagyvaságot már rég olvastam. Nagyon pihent agyú ember írhatta ezt.
Droppa Gyuri: Szeretném látni; Mária nevezetű egyén elfogadási nyilatkozatán az aláírást, a tanukéval együtt, persze csak akkor, ha mindezt nem meseként tanítják a XXI. században.
Harkai Bulcsú Bánk: A hamisság abban rejlik, hogy a SZENT KORONA TAN a kifosztást, és a hierarchiát támogató tekintélyelvű irányzat, míg a SZENT KORONA ÉRTÉKREND az egyenlőségre, a természettel való együttélésre (fenntarthatóság), és a szubszidiaritásra, a modern regionális demokráciára alapul, melyben a döntések a lehető legalacsonyabb szinten vannak meghozva. Nem hiszem, hogy véletlen a hasonlóság, nyilván manipuláció eredménye az, hogy a kettő ilyen kiválóan összekeverhető.
Kovács Lajos: Az elmebeteg, nacionalista kurva anyjukat.  (Hasonló jókívánságokat üzenhetünk neki)
Szerencsére akadt olyan is, aki védelmébe vette a Szent Koronát, és szembeszegült a komcsikkal.
Nyári Zsolt! Ezt a fasiszta dumát a nép 45 év alatt sem vette be, az más kérdés, h csak otthon röhögtek azokon, akik osztályharcolnak az imperialista ürgebőrbe varrt ügynökökkel. Szerinted ez a fasiszta riogatás most bejön? Nézd meg a választási "eredményeiteket" és válaszra lelsz.
A komcsi faszfej jegyzete pedig elérhető IDE KATTINTVA, ahol hozzászólásainkkal megvédhetjük a Szent Koronát. Már amennyiben szokásukhoz híven nem tiltják le azokat, akik nem az ő szájuk íze szerint szól hozzá.

http://www.deres.tv

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése