2013. május 11., szombat

Állítólagos ­magyarellenesség? (Az EB kettős mércéje)

Tőkés László EP-képviselő levelére, melyben arra hívta fel Viviane Reding figyelmét, hogy Romániában ismét eluralkodott a magyarellenesség, az EB alapjogi biztosa azt a választ adta: „nincs mód arra, hogy minden, állítólagosan előforduló jogsérelem esetében eljárjunk”. Tőkés László szerint ez is azt bizonyítja, az EB kettős mércét alkalmaz a kisebbségvédelemben – állapítja meg az EP-képviselő közleményében.  

Az EP-képviselő április 4-én írt levelében arra hívta fel Viviane Reding figyelmét, hogy Victor Ponta kormányának hatalomra jutása óta a román közéletben „újból eluralkodott a ma­gyarellenes gyűlöletkeltés”, az erdélyi magyar közösség ismét a harcias román nacionalizmus céltáblájává vált, a hatóságok adminiszt­ratív intézkedéseknek álcázott jogtiprásokkal zaklatják a kisebbségi ma­gyarság tagjait és intézményeit. „Az európai viszony­latban szokatlanul agresszív, a fajgyűlölet határát súroló, soviniszta megnyilvánulások gyakran fajulnak a tett­legességig, a romániai ma­gyarellenesség – a maga nemében – csak a valamikori antiszemitizmushoz hasonlítható. Napjaink Ro­má­niájában magyar zászlót égetnek, magyar politikusok kapnak halálos fenyegetéseket, demonstrálók köve­telik, hogy a magyarok tűnjenek el az országból, magyarokat bántalmaznak nemzeti hovatartozásuk miatt” – áll a levélben. Tőkés hangsúlyozta, a mesterségesen szított magyarellenesség nemcsak Románia alkotmányával áll ellentétben, de az Európai Unió alapértékeit is megcsúfolja.

 Viviane Reding április 25-én kelt válaszlevelében elismerte, hogy az unió Alapjogi Chartája tiltja az etnikai és nyelvi alapon való hátrányos megkülönböztetést, de hivatkozási alapként csak akkor kérhető jogilag számon, ha egy adott jogsértés az uniós irányelvek tagországi végrehajtására, azok belső jogrendbe való átültetésére vonatkozik, így „nincs mód arra, hogy minden, állítólagosan elő­forduló jogsérelem esetében eljárjunk” –  idézte Reding levelét az EP-képviselő sajtóirodája.
Az EB alelnökének a tény­leges romániai helyzetet, illetve a Tőkés László által előadott konkrét pana­szokat megkerülő vála­szához adalékként a közlemény idézi Gál Kinga fideszes EP-képviselő minapi felszólalását az EB Ma­gyarországgal kapcsolatos vizsgálódásaira: „Furcsának találom – mondta Gál Kinga –, hogy amikor más tagállamok konkrét, dokumentált, kisebbségeket érintő jogsértései kapcsán fordulok a bizottsághoz, számon kérve az alapvető értékek érvényesülését – évek óta ugyanazt az elutasító, semmitmondó választ kapom: a kisebbségek védelme nemzeti hatáskörbe tartozik, nincs rá más uniós kompetencia.” Tőkés László szerint az idézett bírálat arra a kettős mércére világít rá, amelyet Magyar­ország és más tagállamok viszonylatában alkalmaz az Európai Bizottság, ezért „joggal vetődik fel tehát a kérdés: Szlovákia vagy Románia durva jogsértéseket elszen­vedő kisebbségi magyarsága nem ér annyit, és nem érdemli meg ugyanazt az elbírálást, mint Kis-Magyar­ország Reding asszony által – is – buzgón védelmezett kisebbségei?” – zárul Tőkés László EP-képviselõ közleménye.

3szek.ro


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése