2012. december 3., hétfő

Értünk mikor fognak tüntetni ilyen lelkesen?„Ezrek tüntettek a nácizmus ellen a Kossuth téren!” Most, itt, ebben a cikkben nem arról lesz szó, hogy vitatom az említett tüntetés jogosságát vagy állást foglalnék pro és kontra! Ami az ok, hogy Gyöngyösi Márton úr jobbikos képviselő tett egy javaslatot, amelyben megsértett volna bizonyos nemzeti kisebbséget, okot szolgáltatván ezzel egy nagyméretű szolidáris tüntetésre. Ez idáig magától értetődő egy demokratikus alapokon nyugvó országban. Amennyiben valaki kisebbséget sért, az ellen fel kell lépni demokratikus eszközökkel.

A tüntetésen részt vettek, és beszédet tartottak Rogán Antal, Bajnai Gordon, és Mesterházy Attila. Hiába értettem egyet a politikus urak beszédjeivel, valahogy ott éreztem a kettős mérce alkalmazását. Ha nem veszik túlságosan rossz néven, megismertetem önökkel is kételyeimet:

- „Nincs cigányozás, zsidózás!”- Jelentette ki nagyon helyesen a szónok.- De Erdélyben lehet, „bozgorozás” és másféle szidás percenként, és nem minden két évben egyszer és egyetlen embertől! Igaz, ezt nem mondta a beszélő, de nem is volt még ennek okáért tüntetés!

- „Népirtás”, volt Erdélyben is, Vajdaságon is és azt hiszem, minden leszakadt részen, ezeken, a helyeken azután is folyik a gyűlöletre való uszítás egészen napjainkig! És nem tüntetnek érte!

- „Az élet mindenkié, aki megszületett erre a világra!”- Micsoda gyönyörű kijelentés? De a határon kívüli magyarokkal mindent elkövetnek, hogy megkeserítsék életüket az utódállamok tehetségtelen soviniszta politikusai! Mária Hedviget véresre pofozták, most elmegyógyintézetbe akarják őt zárni! És nem tüntetnek érte!

- „Nem engedünk a gyűlöletnek!” A román média és politikum ennek ellenkezőjére építi karrierjét, Kormányt döntenek meg soviniszta retorika alkalmazásával, ugyanezzel kábítják az egyszerű emberek agyát. És nem tüntet érte senki!

- „Itt az ideje, hogy reagáljunk a cigány és zsidógyűlöletre!”- Nagyon helyes, ezt kel tenni! De mi lesz a magyargyűlölettel, az mehet, azt nem időszerű megállítani? A leszakadt részeken jobban dívik, mint a zsidógyűlölet uraim! Azért nem kel tüntetni?

- Mesterházy úr, önnek van már ellenszere a fasizmusra! Az elszakadt magyarság siralmas helyzetére van ellenszere? Mondjuk egy ön által összehívott tüntetés? De önök nem tüntetnek értünk, önök szocialisták nem arról híresek, hogy keblükre ölelik az elcsatolt testvéreiket. Vagy igen, ha értékesek volnánk, de mi csak nemzeti értékeinkkel rendelkezünk, amit önök inkább mellőznének.

Talán önt kellene karanténba zárni, mert egy ébredő országot próbál felforgatni, nem létező veszélyekkel riogatja a népet, miközben ön elfelejti, hogy az erdélyi, szlovákiai, kárpátaljai, és vajdasági magyarok az ön hamis próféciája által megjósolt helyzetben vannak. Most önök azokért a kisebbségekért szállnak síkra, amelyek nincsenek veszélyben, mert az a kormány, akit önök minden igyekezetükkel meg akarnak buktatni, az a kormány elismerten demokratikus.


Befejezésül a szónok nagyszerű beszédéből idézek:
„Nem fogadhatjuk el, hogy Magyarország bármely polgárát csak azért, mert más felekezethez tartozik, vagy más nemzetiségből származik, más értékeket részesít előnybe, méltóságában megsértsék!”

Ukrajna betartotta-e, Románia, Szerbia, Szlovákia, úgy, mint Magyarország? Önök nem veszik észre, hogy ott harcolnak, ahol nincs ellenség! És olyanokért küzdenek, kik nincsenek veszélybe, és akikért harcolni kellene, azokat sorsukra hagyták! Mikor tüntetnek már értünk is egyszer? Igaz közöttünk nincsenek bankárok, de azért hosszútávon megérheti!

Erdély.ma
Sebők Mihály

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése