2012. január 8., vasárnap

Tiltakozás Kanadából

Magyarország és a magyarok elleni sértő és becsületünkbe gázoló sorozatos médiatámadások ellen.

A jelenlegi Tiltakozás célja, hogy felemeljük szavunkat Magyarországért és a magyarokat érő igaztalan és sértő vádak ellen, amelyek Magyarországot és a magyarokat sorozatosan antidemokratikusnak tüntetik fel.

A magyar nép hősies, 1956-os szabadságharcának kegyetlen letörését követően az a segélykiáltás járta be a világot: "Igazságot Magyarországnak!", mert a nyugati nagy hatalmak politikai taktikából nem segítették a magyarok szabadságharcát a szovjet elnyomás ellen. Ugyanakkor igaz, hogy Kanada és néhány más nyugati állam befogadott egy bizonyos számú menekültet, és a kanadai magyar közösség hálás ezért Kanadának.

Az 56-os forradalom vérbefojtását követően Magyarországon a szovjet hatalom által kinevezett "új" kommunista kormány az 56 előttivel együtt több mint negyven évig uralkodott Magyarországon. A Szovjetunió összeomlását követően a kommunista elit egyszerűen átállt az új, szabad kereskedelmi eszmerendszerre, átmentette hatalmát, így továbbra is élvezhette előbbi kiváltságait.

Az elmúlt húsz évben a magyarországi posztkommunista uralom időszakában, a kanadai sajtóban csak elvétve akadtak hírek Magyarországról, amelyekben nem olvastunk és nem hallottunk az utóbbi évek kormányának megnyomorító gazdasági megszorításairól, a közvagyon kézen közön való elsajátításáról és a törvényellenes rendőrakciókról. Nem hallottunk és nem olvastunk a határon túli magyarok elleni atrocitásokról, a kulturális genocídum jellegű szlovák nyelvtörvényről, az erdélyi és a vajdasági magyarverésekről.

A fentiek jegyében különös, hogy a magyarországi választásokat követő elmúlt kilenc hónapban, a kanadai Maclean's országos folyóiratban sorozatosan olyan cikkek jelentek meg, amelyek mindegyike igen erőltetett módon igyekszik a magyarokat eredendően képtelennek beállítani a demokráciára. Ezeknek a cikkeknek semmi közük a Magyarországról szóló hírekhez, ismeretek terjesztéséhez, vagy meggyőző érvekkel alátámasztott véleményekhez. A Maclean's folyóirat legújabb (2011. január 31.) cikke, az új magyar Médiatörvény körüli mesterségesen szított vita kapcsán például minden bizonyíték vagy követhető érvelés nélkül egyszerűen kijelenti, hogy "Orbán teljhatalmú uralomra törekszik."

A fenti cikkel szinte egy időben jelent meg a kanadai "Globe and Mail" c. napilapban a fenti írás hasonmása. Mind a Maclean's cikksorozata, mind a Globe and Mail cikke a magyarok demokrácia iránti elkötelezettségét tagadja, és ebben a folyamatban mélységesen megsérti a magyarokat, elvitatja a magyarok évszázados szabadságvágyát is. Ennél súlyosabb sértés egy nemzet tagjai számára nincs is.

A Maclean's országos jellegű kanadai folyóirat, 2009. június 17. száma a magyarországi fasiszta veszélyről ír. Mindezt Magyarország NATO tagságának és az Európai Unióbeli tagságának tudatában teszi. Ez a Kanadában "elhelyezett" cikk gyakorlatilag semmit sem jelent a kanadaiaknak, ugyanakkor a magyar választópolgároknak szánt fenyegetésnek tekinthető: "ha az elkövetkező áprilisi választásokon valamelyik nemzeti pártra szavaztok, lefasisztázunk benneteket, és jól összehangolt lejárató kampányt indítunk ellenetek."

A következő magyarellenes cikk: "Hitler visszatérése" (Maclean's 2010. április 21.), felháborító kísérlet arra, hogy közvetlenül a 2010-es választásokat követően az újonnan hivatalba lépő miniszterelnököt Hitlerrel azonosítsák, Hitler teljes nagyságú arcképével a Maclean's címoldalán. Ez a cikk szégyenletes példája a magyarok elleni gyűlöletkeltésnek és a magyarok nyílt megalázásának.

A Maclean's folyóirat legújabb magyarellenes cikkének címe: "The Return of the Iron Fist" ("A vasököl visszatérése?"). A cikk szerzője Anna Porter. Ez a cikk magában foglalja a magyargyűlölet kelléktárának minden cafatját, annak közhelyeit, elferdítéseit és hamis állításait egyaránt. A cikk oktalan vádaskodások és egyszerű ráfogások révén azt igyekszik bizonyítani, hogy a magyarok sem a saját hazájukban, sem a Közös Európában nem képesek a saját sorsuk irányítására. Ezek az alaptalan vádak nem csak sértőek, de eleve hamisak is, mert ellenkeznek a magyar államiság több mint ezer éves történelmével, mely szerint Magyarország eredendően Európához, és a kereszténységhez kötődik, aminek jogkörét a Szent Korona jelképezi.

A cikk az új magyar Médiatörvény kapcsán igyekszik zavart és magyarellenes hangulatot kelteni Kanadában is. Valódi célja a jelenlegi magyar kormány és a magyarok megbüntetése, mert a kormány ellenáll a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap nyomásának, hogy még több nyomorba döntő kölcsönt vegyen fel az ország terhére. Vagyis azért, mert a kormány a magyar nép érdekeit helyezte előtérbe. Így a cikk egészében a leggátlástalanabb kísérlet arra, hogy a magyaroknak a demokrácia iránti elkötelezettségét elvitassa.

A fenti cikk "idézi" a Médiatörvény 13. paragrafusát, ami alapján a kanadaiak számára levonja azt az előre eltervezett negatív tanulságot, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság. Az "idézett" szöveg azonban nem foglaltatik a Médiatörvény 13. paragrafusában. A szerző, Anna Porter, a Médiatörvény különböző paragrafusainak szövegrészleteiből állította össze a 13. paragrafus idézeteként közölt szöveget. "Minden média kötelessége a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás" - idézi Anna Porter, de ilyen formában ez a szöveg szintén nem szerepel a médiatörvényben. Található benne egy hasonló szövegrész, de az nem "minden" médiára vonatkozik, hanem csak a közszolgálati médiára.

A Globe and Mail 2011. január 29-i cikkének az olcsó hatásvadászatra igényt tartó címe: "Hungary's strongman spooks Europe" (Magyarország erősembere viszolygó félelemmel tölti be Európát). A cikk szerzője: Doug Saunders. Ez az írás szintén magyarellenes kijelentések és általánosítások tárháza, a legutóbbi választások következtében hatalmát vesztett magyarországi neoliberális elit világgá kiáltott vádaskodásainak angol nyelvű visszhangja.

A cikk nem említi, hogy az új magyar Médiatörvény az 1986-os kommunista Médiatörvény helyébe lép, amely szerint a hatalom az állami nyilvántartásból egyszerű törléssel betilthatta bármelyik sajtóorgánumot. A Globe and Mail írásában nincsen utalás, sem kísérlet a magyar Médiatörvénynek a megfelelő kanadai előírásokkal való összehasonlítására. Nem említi a kanadai törvényhozás ide vonatkozó előírásait, sem a Kanadai Médiahatóság, (CRTC) igen szigorú előírásait sem.

A fenti írásoknak a magyar Médiatörvénnyel kapcsolatos kifogásainak nincs tulajdonképpeni tárgya, hiszen Martonyi János, Magyarország külügyminisztere a BBC egyik igen "keményen kérdező" adásában rendkívül világosan, tényszerűen és meggyőzően megcáfolt minden egyes vádat. Orbán Viktor, Strasbourgban szintén részletesen kitért a Médiatörvénnyel kapcsolatos kétségekre, és hatásosan eloszlatta azokat. Ha tehát a Maclean's vagy a Globe and Mail íróit az igazság érdekelte volna, úgy újságíró létükre tudomást szerezhettek volna a fenti érvelésekről, de egyik sem hivatkozik a fenti forrásokra. Ehelyett a Maclean's szerzője egy gyanús, a jelek szerint fizetett lobbizó, angol nyelvű magyarellenes internet honlapját jelöli meg forrásaként. Ennyit a kanadai sajtó arányos és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról.

Egyik cikk sem említi, hogy az Európai Unión belül a média szabályozásának ügye a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére Magyarország önként beleegyezett, hogy az EU megfelelő hatósága átnézze a Médiatörvényt. Az EU megállapítása alapján a magyar Médiatörvény összhangban van az európai normákkal. Az Unió "levele" már nyilvánosan elérhető volt a Maclean's cikk megjelenése előtt, de ezt az írás elhallgatja.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy sem a Maclean's cikksorozatának, sem a Globe and Mail cikkének a valódi célja nem a hírközlés, vagy megalapozott vélemény kinyilvánítása, hanem a puszta erőfitogtatás, a magyargyűlölet szítása. Mindez azért, mert a legutóbbi szabad választásokon, a magyarok döntő többsége nem úgy szavazott, ahogy azt a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap elvárta.

Kanadai magyarokként elutasítjuk ezeket a Magyarország és a magyarok elleni alaptalan és sértő vádakat, amelyeket a valóságban azért zúdítanak ellenünk, mert a magyar választópolgárok olyan pártokra szavaztak, amelyek a nagyvállalati érdekek helyett végre a magyar társadalom általános felemelkedését, a magyar nemzet jövőjének biztosítását és a magyar nemzet egyesítését részesítik előnyben. A kanadai magyarok ezért küzdöttek évtizedeken át. A fentiek értelmében a kanadai magyarok támogatják a többségi magyar parlamentet, a jelenlegi kormány politikáját, és nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnök fáradozását, aki a magyar nemzet általános felemelkedésének elkötelezettje.

Kanada előszeretettel hivatkozik arra, hogy megbecsüli más népek kultúráját és méltányolja a nemzetek demokratikusan kinyilvánított akaratát. Ez azonban nem tükröződik a magát Kanada országos jellegű folyóiratának minősítő Maclean's folyóirat és Globe and Mail magyargyűlöletet szító írásaiban. Elég volt! Nem csak jó hírt akarunk hallani, hanem az igazat. Igazságot kérünk.

Torontó, 2011. január 31.

Kanadai Magyar Kulturális Tanács, Toronto,
Kanadai Magyar Juharlevél Polgári Kör,
Székely-Magyar Kanadai Egyesület,
Magyar Kultúrközpont, Niagara Falls,
Calgary Magyar Kultúrkör, Calgary,
Edmontoni Magyar Kultúrkör, Edmonton,
Magyar Élet hetilap, Kanada

Szerkesztőség nyilatkozata, 2012: Mi, a magyarmegmaradasert.hu szerkesztői támogatjuk és megtapsoljuk a szerzők erőfeszítéseit amennyiben leleplezik a Maclean's és a Globe and Mail tulajdonosai által terjesztett rosszindulatú magyar-ellenes hír-hamisításait és csak magyargyűlöletnek tekinthető vélekedéseit.

Mindamellett, több esetben nem egyezünk a szerzők álláspontjával és azokat nem támogatjuk, de, itt csak egy kifogást vetünk föl:

Nem támogatjuk se Orbán Viktort se “kormányát”, aki szerintünk, készségesen vagy kényszer hatására, nem a magyar nép érdekeit szolgálja, hanem egy idegen tőkések, bankárok, és izraeli és Izrael-barát szervezetek csoportjának érdekeit, mely csoport kimondott célja a Kárpátmedence zsidó gyarmatosítása*, megállapítható tevékenykedése, pedig, a környék etnikai tisztogatások vezénylése. Huszonkét éve, Magyarország “kormányainak” (tevékenykedéseiből következtethető) mandátuma ez az idegen csoport módszerváltásának megvalósítása és elősegítése, azaz, a magyar nép nyílt irtásának leváltása egy rejtett, gazdasági eszközökkel végrehajtott folyamatos megtizedelése – továbbra is a gazdaállam hatalmait bevetve a nép ellen. Az úgymondott “Orbán Kormány” is ezen utóbbi etnikai tisztogatást folytatja, de az említett kanadai sajtó zsidó tulajdonosai föltételezhetően elégedetlenek Magyarország túl lassú zsidó gyarmatosításával,** s következésképpen, Orbán Viktor teljesítményével.

Továbbá, nem ismerjük el egyetlen, önmagát “Magyar Kormány”-nak híresztelő szervezet törvényességét sem, mely szervezet kikiáltott “jogforrása” a jelen, törvénytelen, alkotmány vagy bármiféle más, idegen eredetű, s emiatt szintén törvénytelen, kormányzás keretrendszer. A magyar népnek van értékrendje, alapelvei, hagyományos kormányzás eljárásai és alaptörvényei, melyeket együttvéve Szent Korona Értékrendnek nevezünk, melyek visszavezetnek legalább az ismert történelem kezdetéig, és melyek kizárólagosan szabályozzák a magyar társadalom kormányzását és meghatározzák a kormányzás keretrendszerét, melyet ember-alkotott intézmény nem helyezhet hatályon kívül, nem írhat fölül, nem semmisíthet meg.

A Szent Korona Értékrend a magyar nép törvényhozó meghatalmazásával gondoskodik a változó igények kielégítéséhez kellő alkalmazkodásról, de nem engedi meg az eltérést alapelveitől, hagyományos kormányzás eljárásaitól, vagy alaptörvényeitől, sem azok fölülírását vagy hatályon kívül helyezését. Következésképpen, minden ember-alkotott intézmény, mely ezen utóbbi eljárásba kezd, avval egyben ténylegesen törvénytelenné válik – a magyar törvény szerint.

Egy Magyar Kormány csak akkor törvényes ha magáévá teszi a Szent Korona Értékrendet, mely előírja a törvényes kormányalakítás eljárását. Sem a jelen politikai hatalom, mely “Magyar Kormány”-nak” nevezi önmagát, sem közelmúlt elődei, nem tették magukévá a Szent Korona Értékrended, se nem követték az előírt törvényes kormányalakítás eljárását, s ennek következtében, törvénytelenek. Hatalmuk nem jogforrásból ered, hanem a törvénytelen erőszak alkalmazásából.

“Amit erőszakkal elvesznek, az még kellő erővel, bölcsességgel és akarattal visszaszerezhető, de amiről önként lemondunk, annak visszaszerzése bizony nagyon kétséges...az elveszett.” (Deák Ferenc)

________________

* “Felvásároljuk Manhattan-t, Magyarországot, Romániát és Lengyelországot”, Simon Peres, Tel-Aviv, 2007.

** Salamon Berkowitz, “határozatot hozott” melyben “elrendelte”, hogy a Nyírség a kanadai “Québec tartomány haszid zsidók új hazája.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése