2011. december 19., hétfő

A csíkmadarasi polgármestert zsarolja a Securitate utóda

Bíró László példaadó lehet a Kárpát-medence minden magyar polgármestere számara, mivel addig a cigánynak nem adnak segélyt, amíg a portáján nincs rend, ill. közmunkát nem végez. S ennek köszönhetően a községben semmilyen számottevő cigány-magyar feszültség nincs.

Most a polgármester ugyancsak példát mutat: kitette a polgármesteri hivatal homlokzatára a magyar zászlót. Persze kinn van a román, a székely és az EU zászlaja is, de a román nacionalistákat csak a magyar színek idegesítik. Ahogy magyar színeket látnak, rögtön megjelenik lelki szemeik előtt, amint a magyarok éppen "lopják el" Erdélyt. A Ceausescu rendszerben képesek voltak az óvodákból kitiltani a zöld színes ceruzákat, nehogy a gyerekeknek véletlenül is a tudatalattijukból előbukkanjon a 3 magyar szín. Azóta sem változott, demokratizálódott a román nacionalizmus: fogcsikorgatva hallgatják a magyar vagy a székely himnuszt és gyűlölködve nézik ilyenkor az éneklőket.

Dühtől elvakult román soviniszták őrjöngése
Bíró Lászlónak védelemre van szüksége, mert saját hazájában, saját szülőfalujában nem szabad magyarnak megvallania magát, nem szabad a magyarsághoz tartozó szimbólumokat használnia a saját és a színtiszta székely-magyar faluközösség lelkének felemelésére, a román mostoha állam által teremtett és fenntartott nehezen kibírható életkörülmények közötti kitartás érdekében. Nemcsak Bíró László polgármestert helyezik direkt nyomás alá, hanem a környezetét is. A SRI tisztjei (SRI a brutalitásáról közismert Securitate új neve) zsarolással és mindennemű nyomás alá helyezéssel el akarják távolítani Bíró Lászlótól a munkatársait, közvetlen környezetét. A polgármesteri tevékenységét gazdaságilag akarják ellehetetleníteni, állandó pénzügyi kontrollokkal zaklatják és éreztetik vele, hogy éjjel-nappal mikroszkóp alatt figyelik. Teszik ezt annak ellenére, hogy az erdélyi magyarság és Románia egyik legsikeresebb polgármestere, amennyiben egy ciklus alatt elindított és megvalósított projektek száma mérvadó. Ez azonban, mint alább kifejtjük, a SRI számara nem mérvadó.
Ugyanakkor a román hatalom minduntalan gondoskodik arról, hogy a tömbben élő magyarságot zaklassa:
-2011. dec. 1-én a szélsőséges, és fasiszta román szervezet, a Noua Dreapta- provokatív tablókkal Csíkszeredában vonult fel, tavaly meg Marosvásárhelyen engedély nélkül, mert nekik ezt is szabad.
-Csíkcsicsói, földjét visszakövetelő öreg székelyt a polgármesteri hivatalban a román rendőr agyba-fejbe verte, rugdosta, majd a hivatal lépcsőiről kirúgta az utcára.
-A SRI, a nekik kellemetlen magyar üzletemberre rászabadítják besúgóikat, ügynökeiket és rövid időn belül minden pénzétől megfosszák: hamis csekkekkel fizetnek, tartozásaikat nem adják meg és végeredményben nem találsz ügyvédet, aki téged megvédjen, pénzedet visszaperelje. Mert az ügyvédek félnek a SRI-től. Ez a modern román titkosszolgálat a SRI: a balkán és az EU gennycsomója.
-A SRI bűnlistája végtelen.
A Hargita megyei magyar prefektuson keresztül kényszerítik Bíró László polgármestert a zászló levételére.
Ne engedjük!
Kérem a magyar olvasókat, hozzászólásaikkal nyilvánítsanak ki szimpátiát Csíkmadaras község lakóival és választott polgármesterükkel Bíró Lászlóval!
A fenti szöveget és Bíró László ebben az ügyben tett állásfoglalását kérem, juttassák el minden magyar pártelnöknek, a magyar Országgyűlés Emberjogi Bizottságának, Európa parlamenti képviselőinknek. Kérem, fejezzék ki minden lehetséges fórumon tiltakozásukat a határon kívüli magyarság ezen újabb jogtiprása és megfélemlítése ellen!
2011. dec. 17.
Bíró László Csíkmadaras polgármesterének állásfoglalása

A román sajtó részéről az elmúlt napokban felcsapó heves támadás, illetve az ispánság részéről kapott feladat kényszerít arra, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzuk a romániai magyarság által használt szimbólumok körüli nézeteltéréseket.
Elsősorban tudomására hozzuk mindenkinek azt, hogy minket a kreatív, a tisztességes, az emberi megközelítés vezérel, ezért a lehető legnagyobb tisztelettel közeledünk életünket, jövőnket érintő minden egyes probléma megoldásához.
A ’89-es forradalomból a romániai magyarság kivette a részét. A rendszerváltás eredményeként Románia lakói szabaddá váltak, a helyi közigazgatási intézmények pedig visszanyerték a Helyi Önrendelkezés címet. Visszaszereztük egyben a lehetőséget, hogy kézbe vehessük jövőnket, szabadon, egészségesen, tudatosan, számunkra a legoptimálisabban építhessük környezetünket. Ugyanakkor visszakaptuk a jogainkat és egyben az érvénysülésünkért a szabályaink, törvényeink formálásának lehetőségét.
Magyarán ez azt jelenti: tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mit akarunk, azt is tudjuk, hogy hogyan kell. Van szavunk, ha elakadnánk, kérünk segítséget, de csak akkor segítsenek, ha mi kérjük!
Elakadtunk és a román nemzettől kérjük szépen a segítséget:
1. Értsenek meg!
A romániai magyarság öröksége nem csak materiális vonatkozásban vehető számba. Mi örököltünk nem megfogható értékeket is, amitől mi vagyunk, amelyek mélyen meghatározzák életvitelünket, és amelyekhez jogosan ragaszkodunk: nyelvünk, énekeink, hagyományaink, ünnepeink, szimbólumaink, hitünk egyszóval a lelkünk.
2. Értessék meg minden eltévedett vérükkel:
Tiszteljék a másét, legfőképpen a miénket, mert a sors a két nemzetet egymás mellé rendelte, és ha akarunk, csak közös erővel tudunk békés, nyugodt, egészséges életkörülményt teremteni.
3. Értelmes, mindannyiunk hasznára való törvényeket állítsunk fel:
A törvényhozásban a romániai magyarságnak van képviselete, tehát adottak a lehetőségek arra, hogy olyan törvények születhessenek meg, amelyek minden vonatkozásban hozzájárulnak a két nemzet felemelkedéséhez.
Ez alkalommal biztosítunk mindenkit, tudomást sem vettünk arról, hogy valakit is zavarna szimbólumaink használata.
Bíró László
Csíkmadaras polgármestere

További részletek: http://kuruc.info


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése