2011. július 12., kedd

Háromszék: ki kell rúgni a megyei könyvtár igazgatóját, mert magyar

Végleges és visszavonhatatlan ítéletben érvénytelenítette a bras­sói ítélőtábla a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói székére 2008-ban kiírt versenyvizsgát. A döntés a hét végén született, vasárnap hajnalban e-mailben küldte szét a hírt a Spa­nyol­országban élő Dan Tanasa. Hivatalos értesítés még nem érkezett.

A Bod Péter Megyei Könyvtár épülete

2008 végén Dan Tanasa az Országos Diszkrimináci­óelle­nes Tanácshoz fordult, kifogásolva, hogy a sepsiszentgyörgyi könyvtár igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsgánál feltételként szabták meg a magyar nyelv ismeretét. A diszkriminációs ügyekkel foglalkozó testület (melynek magyar elnöke van!) 2008. december 16-án határozatban fogalmazta meg: "hátrányos megkülönböztetés történt, korlátozták valamely román állampolgár jogát ahhoz, hogy egy közintézményben mun­kát vállaljon". Tamás Sándor megyei tanács-elnök bíróságon támadta meg a testület döntését, érvelése szerint ugya­nis jogos elvárás a megyei könyvtár igazgatójával szemben, hogy beszél­jen magyarul, hiszen Háromszék lakosságának háromnegyede magyar.
A választások után, 2009 elején Codrin Munteanut nevezték ki Kovászna megye prefektusának, Dan Tanasa áprilisban hívta fel a figyelmét az általa diszkriminatívnak ítélt könyv­tárigaz­gatói versenyvizsgára. Az új kormánymegbízott a Kovászna megyei törvényszéken kérte a vizsga és összes következményének érvénytelenítését. A megyei törvényszék elutasította a prefektúra kérését, de a brassói ítélőtábla elfogadta a kormányhivatal fellebbezését, és július elsején, pénteken meghozta az ítéletet: érvénytelenítette a versenyvizsgát. Dan Tanasa szerint a megyei önkormányzat kénytelen lesz felbontani Szonda Sza­bolcs könyvtárigazgató szerződését, és új versenyvizsgát kell kiírni. Ta­nasa azt is tudni véli, hogy Szondának vissza kell fizetnie az elmúlt majd három év­ben "jogtalanul" kapott bérét.
György Ervin prefektus (aki "örökölte" a pert) elmondta: még nem kaptak értesítést a bírósági döntésről, furcsállta azon­ban, hogy a Spanyolországban élő Tanasanak hamarabb tudomására jutott az ítélet, mint a felperes intézménynek. Nem is­meri a bírói indoklást, így nem nyilatkozhat, de nem tartja elképzelhetőnek, hogy Szonda fizetését visszakérjék, hiszen megdolgozott azért a pénzért, a törvény védi őt – mondotta.
Szonda Szabolcs sem akart nyilatkozni, hivatalos értesítést még ő sem kapott, így nincs, amit kommentálnia. Elismerte, rosszul érinti, ha felbontják szerződését, hosszú távú terveket készített, elindított egy mun­kát, melyet kár lenne megszakítani.
(Háromszék nyomán)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése