2011. április 7., csütörtök

Még az se baj, hogy a népirtás Romániában a közrend és jóérzés része

“Alulírott Csibi Barna, feljelentem Varga Romulus Dan ügyészt a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék mellett működő Ügyészség ügyészét 2011 március 23-án, illetve április 1-én, Bukarestben a 2002 évi 31. sz. sürgősségi kormányrendelet 6. cikke által büntetett bűncselekmény elkövetéséért.

A törvénycikk kimondja, hogy a Holokauszt, népirtás és emberiesség elleni bűnök tagadása, megkérdőjelezése, helyeslése vagy igazolása 6 hónaptó 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal súlytható.

Nevezett vádiratában megállapította, hogy “2011 március 14-én egy köztéri rendezvény során Csibi Barna emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás elkövetéséért elítélte és felakasztotta Avram Iancu román forradalmárt, akit egy román népviseletbe öltöztetett bábu jelképezett. A rendezvény résztvevői ugyanakkor táblákról szerezhettek tudomást az Avram Iancu vezette mócok felkelésének civil áldozatai megközelítő számáról.

A tettről készített videófelvételt feltöltötte az internetes naplójába.
A leírt tett nagymértékben zavarta a közrendet, ugyanakkor egy halmozott nacionalizmus megjelenéséhez vezethet, ami nevezett kifejezett célja.”

Avram Iancu, az ellenforradalmi csoportok vezére ebbéli minőségében felelős az 1848-1849-es forradalomban ezek által számos erdélyi helységben elkövetett magyarellenes népirtásért.A román értelmező szótár szerint forradalmár egy bizonyos területen újat alkotó személy.
A 2002 évi 31. sz. sürgősségi kormányrendelet 6. cikke értelmében Avram Iancunak a magyarellenes népirtások szövegkörnyezetében forradalmárként, a politika terén újat alkotó személyként való kezelése a népirtás politikai okokkal való igazolása.Egy bejelentett, engedélyezett, incidensek nélkül zajló, a magyarellenes népirtás áldozataira emlékező és a népirtás tényét kifejező nyilvános gyűlésnek bűncselekményként (hátrányos megkülönböztetésre való felbujtás) való értelmezése azzal az indokkal, hogy a tett az azt elkövetők etnikumának köreiben nacionalizmushoz vezethet, ami meg is valósult, Abrudbányán volt erre példa, és bűnügyi feljelentés is született az ügyben, szintén kimeríti a népirtás igazolásának tényállását.

Ennek a nyilvános gyűlésnek a közrend és jó erkölcsök elleni vétség bűncselekményeként való értelmezése szintén kimeríti a népirtás igazolásának tényállását, még akkor is, ha a népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények Románia “jogállam” közrendjének és jó erkölcsének részét képezik, amit alulírott nem tagad.Súlyosbító körülmény, hogy a tettes a tettet az őt köztisztviselői minőségében felruházott kényszerítő eszközök segítségével követte el.Az 544/2001 sz. a közérdekű információkhoz való hozzáférési jogot szabályozó törvény 1. cikk, 2. cikk b) pont értelmében nevezett a tettét nyilvánosan követte el.”

Kapcsolódó:
Akcióban Avram Iancu utódai (csibibarna.info)

Forrás: http://www.csibibarna.info/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése