2011. február 1., kedd

Magyarellenes botránykeltés Nagyváradon

A Nagyváradra telepített soviniszta román sajtó egy része egyre vadabbul támadja a váradi román és magyar színtársulat különválását. Rájuk nem vonatkozik semmiféle médiatörvény? A megvezetett, felheccelt románok magyarellenes tüntetésre készülnek.

Hecckampányszerűen zajlik immár a román média egy részében a magyarellenes hangulatkeltés annak nyomán, hogy a Bihar Megyei Tanács megszavazta a nagyváradi román és magyar színtársulatok különválását.
A tanács lényegében a felügyelete alá tartozó váradi kulturális intézmények (színház, Árkádia bábszínház, filharmónia) átszervezésének szabályzatát fogadta el. Ennek alapján létrejött két külön, önálló kulturális intézmény: az egyik a román, amely Iosif Vulcan néven működik tovább, a másik a magyar, amely Szigligeti Színház néven. A magyar például a Szigligeti színtársulatot, a Nagyvárad néptáncegyüttest és a bábszínház magyar társulatát foglalja magába.
Ezen döntés után azonnal megindult a román sajtóban az akciózás, az uszítás: magyarellenes felhangoktól sem mentesen etnikai szegregációt kiáltottak. Ez a kampány mostanra fokozódott.
Állítások és cáfolatok
Olyan hírek terjedtek el - a román sajtó közreműködésével -, amelyek szerint a magyarok a román társulat kitúrását terveznék. Eszerint "a románoknak az Árkádia épületébe kellene átköltözniük, míg a magyarok a színház épületében maradnának". Mi több, már tüntetést is megpróbáltak szervezni egyes román körök, a két külön társulat megszületésének tényét a váradi színház "halálaként" állítva be. Január 31-én, estére a színház elé várják gyertyás megmozdulásokra azokat, "akiket érdekel a színház sorsa". (A lapzártánk utánra időzített tüntetés sorsa kérdéses volt, amennyiben megtartották, beszámolunk róla.)
A hangulatkeltésre először lapunkban reagált a Szigligeti Színház nevében Dimény Levente, aki jelezte: a szétválást a román társulat is akarta. Az egyre inkább elfajuló fejleményekre reagálva tegnap közleményt adott ki a Iosif Vulcan Társulat is. Ez az új intézmény a román színtársulatot, a Crisana néptáncegyüttest és az Árkádia bábszínház román csapatát foglalja magában.
A román társulat tiltakozik a provokáció ellen
A nekünk is megküldött közleményükben a román társulat tagjai így fogalmaznak "csakis azt tehetjük, hogy vehemensen cáfoljuk azon álhíreket, amelyek szerint a románoknak az Arcadia épületébe kellene átköltözniük, míg a magyarok a színház épületében maradnának". Kifejtik azt is: a különválás, s az egyes kulturális intézmények összevonása még csak nem is itteni találmány. Hasonló lejátszódott már Bákóban, Ploiesti-en, Konstancán, Pitesti-en, s előkészítés alatt áll Aradon is.
A román és a magyar "különválás" kapcsán ez áll az iratban: "Ez csak mindkét fél számára jó lehet, hiszen akaratlanul is voltak pénzügyi nézetreltérések a két tagozat között. Például egyes szerzői jogdíjakat a román tgozat pénzéből kellett kifizetni a magyarnak, mivel az utóbbi pénzalapjai elfogytak. A szétválást nem kell barátságtalan gesztusként értékelni, hiszen a felek jól együttműködtek eddig is, s a jövőben is így tesznek".
Paktum 
A Iosif Vulcan Társulat közleményében tudatta: a két új intézmény paktumot fog kötni a színház, a bábszínház és a volt Transilvania mozi épületének közös használatáról. Hangsúlyozzák: a színház épülete változatlanul a Megyei Tanácsé, s azt mindkét új intézmény használhatja. Hozzáteszik: az új szervezési forma egyenesen "előrehaladást biztosító tényező".
A háttérhatalom partizánharca
A román belpolitika felett egyre inkább kezdenek eluralkodni a Román Szocialista Párt (PSD) és hozzájuk simuló soviniszta szervezetek által keltett botrányok sorozatai. Ezek a politikai csoportosulások akár polgárháború árán is kormánypuccsba akarják taszítani az országot, hogy átvehessék a hatalmat, ahogyan azt 1989-ben is tették. A Marosvásárhelyt 2010 december 1-én visszamondott, majd mégis megtartott örjöngő parádé, a nagyváradi színház tagozatainak természetes különválását, a magyar tagozat függetlenedését aláaknázó provokációk, magyarellenes uszítások mind a ezt a botránykeltést és az erdélyi közélet destabilizációját szolgálják.
(Szeghalmi Örs-Erdon nyomán Szent Korona Rádió)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése