2010. november 12., péntek

Mik azok a Beneš-dekrétumok?

A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 dekrétumot magába foglaló törvénykomplexum. Szélesebb körben használatos szűkebb értelmezése a Beneš-dekrétumok azon 13 jogszabályának gyűjtőfogalma, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét meghirdető, velük szemben az emberi jogokkal összeegyeztethetetlen bánásmódot elrendelő jogfosztó dekrétumokat tartalmazza. Ezen inkriminált dekrétumok ellentétesek a nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával, a tulajdon sérthetetlenségének elvével. A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti.

A csehszlovákiai kisebbségek sorsa a második világháború után igen mostohára fordult: az újjáalakult csehszlovák állam legelső megnyilvánulásai, így Edvard Beneš elnök dekrétumai, röviden a Beneš-dekrétumok között szerepelt a nem szláv nyelvű etnikumok, azaz a németek és a magyarok kollektív bűnösségének elve, illetve a szláv nemzetállam megteremtésének szándéka.

1945. május 14. és október 27. között 143 dekrétum született, melyek közül 13 közvetlenül, körülbelül 20 közvetve érintette a két kollektívan bűnösnek tekintett etnikumot.

Ezek közül valószínűleg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma járt a szlovákiai magyarság számára a legsúlyosabb következményekkel. A rendelet – híven a kassai programban megfogalmazottakhoz – automatikusan megfosztotta őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járulékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

A Magyar kisebbséget sújtó intézkedések:
Népbírósági eljárások

Kényszermunka, deportálások
Lakosságcsere (Magyarok kitelepítése)
Szlovákosítás
Magyar településnevek szlovákosítása

2010 Márciusában Robert Fico Szlovákia volt miniszterelnöke kijelentette, hogy Szlovákia számára a Beneš-dekrétumok eltörölhetetlenek és megváltoztathatatlanok.

A Benes Dekrétumok értelmében a magyar egy bűnös nép, mi is azok vagyunk és unokáink is azok lesznek, és miért? Mert egy Csehszlovák politikus ezt mondta...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése