2010. január 29., péntek

Rendőrök vertek meg egy betegnyugdíjast... mert nem beszélt románul

A csíkszentgyörgyi rendőrőrsön Vlad Urzica rendőr és egy rendőrtársa megverték a helybéli János Elemért, mert nem beszélt jól románul. Történt ez a romániai demokrácia 16. évében, gészen pontosan 2005. szeptember ötödikén délelőtt 11–12 óra között.

János Elemérrel szeptember 21-én találkoztam a Hargita Megyei Prefektúrán, panaszt tenni jöttek. Panaszában (iktatószáma 5245) szárazon leírja a tényeket: írott meghívót kapott, hogy jelenjen meg személyesen a rendőrőrsön, odament, s amikor kérte, hogy hozzanak valakit fordítani, mert nem beszél románul, megverték. A tanúk nem mertek közbeavatkozni, mert már sok ilyen eset volt a községben, s féltek. Panaszához János Elemér csatolta a 2005. szeptember 21-én kelt, 775-ös számú törvényszéki orvosi bizonylatot, mely alátámasztja, hogy alapos verést kapott, mely 7–9 nap gyógyulást igényel. Véletlenül vagy óvatosságból, nem tudni, mindenesetre tény, hogy a bizonylatban az áll, hogy János Elemért azért verték meg, mert „beszélt románul" (a vorbit romaneste).
Ennyit a hivatalos papírokról.
Az áldozat el is mesélte az esetet, mondanivalójának lényege a következő: azért kapott meghívót a rendőrségtől, mert vitája van egy falustársával egy legelő okán, s kölcsönös szitkok hangzottak el. Be is ment az őrsre, s amikor mondta, hogy kéne valaki, aki fordítson, „Vlad nekemesett s elkezdett ököllel ütni, amikor leestem, rugódni a másikkal együtt." János Elemér megpróbált kimenekülni az őrsből, ki is jutott az épületből és segítségért kiáltott, Vlad Urzica utánaszaladt, leütötte s visszahúzta az őrsbe, ahol tovább verték, s szidták őt, az anyját, a magyar nyelvet, a magyarokat. Miután megelégelték, kidobták. János Elemér segélykiáltását többen hallották, amikor menekülni próbált, többen látták, de beavatkozni senki sem mert... Egy tanúnak viszont volt bátorsága vállalni a látottakat, Halmágyi Imre urat lakásában kerestem meg, s a következőket nyilatkozta: „Szekérrel mentem el a rendőrség előtt, s annyit láttam, hogy Elemér kifutott, s kiáltotta: segéljetek, mert ölnek meg. Vlad utánajött, leütötte s visszavitte. Nem mertem utánamenni, öreg vagyok, s féltem, mert Vlad nagyon vad. Többeket megvert."
Megpróbáltam szemébe nézni ennek a Vlad Urzica rendőrnek, sikertelenül, ugyanis éppen Csíkszeredában volt. Megtaláltam viszont Panaite Dumitru őrsparancsnok feleségét, egy kedves szentdomokosi magyar nőt, aki megadta férje mobilszámát. Panaite úrral Csíkszeredában találkoztam, elmondta: ő nem volt a rendőrőrsön, amikor az eset történt, de tud a panaszról, várja a kivizsgálást. Elmondta, felesége magyar, három gyerekük ott helyben jár iskolába, jól beszélnek magyarul. Őróla különben többen mondták a községben: rendes, nem vele van baj, hanem alárendeltjeivel. Arra a kérdésemre, mi a véleménye arról, hogy alárendeltjei azért vernek meg valakit, mert magyar, annyit mondott: „Én várom a vizsgálat eredményét." S elpirult.Valószínűleg nem kell sokáig várnia. Daniela Crisan, a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője közölte lapunkkal, hogy a megyei rendőrparancsnok a panasz tudomásulvétele után azonnal utasítást adott egy vizsgálócsoport megalakítására, s ezek már a helyszínen is vannak. „Ha beigazolódik, hogy jogos a panasz, az ügyet átadjuk az ügyészségnek" – mondta Daniela Crisan.

Végezetül hadd jegyezzem meg: több ismerősöm van Csíkszentgyörgyön, és nem ez az első eset, amikor panasz van Vlad Urzica rendőrre. Tegnap név nélkül többen vádolták meg: „irgalmatlan rendőr", „gyűlöli, aki nem tud románul". Vitézségéről elegendő annyit írni, hogy János Elemér 1978 óta nyilvántartott szívbeteg, öt esztendeje betegnyugdíjas. Bezzeg a múlt héten, amikor a falubeli romák között tört ki verekedés, egy szemtanú szerint „Vlad s társa odamentek, azzal fordultak meg s futottak is el, ez a Vlad úgy szaladt, ahogy csak bírt." Na ja, a romák valószínűleg nem voltak se nyugdíjasok, se szívbetegek. De várjuk meg a vizsgálat eredményét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése