2010. január 29., péntek

Bevezetés

A magyarellenesség ( magyargyűlölet, hungarofóbia) az idegengyűlölet egy formája, ami magyarok ellen irányul, célpontjai ma főként a trianoni békeszerződés után alakult Magyarországgal szomszédos országokban kisebbségben élő magyarok. A magyarellenes személyeket magyarellenesnek, magyargyűlölőnek vagy hungarofóbnak nevezzük.
A magyarellenességnek főként történelmi és társadalmi okai vannak, és ezen okokból nagyrészt a szomszédos nemzetek körében észlelhető.
A magyarellenesség megnyilvánulási formái:
  • a magyarokkal kapcsolatos előítéletek, tévhitek terjesztése;
  • a magyarság nemzeti szimbólumainak (nemzeti zászló, címer, himnusz), illetve a magyarsághoz köthető emlékműveknek, szobroknak (például Petőfi Sándor, Kossuth Lajos stb. szobrai és emléktáblái, vagy az aradi Szabadság-szobor stb.), valamint a vallásos jellegű szimbólumoknak vagy ereklyéknek (például a Szent Korona, a Szent Jobb stb.) becsmérlése, kigúnyolása vagy megbecstelenítése;
  • nyílt vagy burkolt gyűlöletbeszéd;
  • a magyar történelem, illetve a magyar etnikum származásának támadása (hivatkozás például az állítólagos ázsiai eredetre stb.);
  • a magyar nemzethez tartozó személyek hátrányos megkülönböztetése (diszkrimináció) az oktatási intézményekben, munkahelyen, közigazgatási intézményekben, a mindennapi életben;
  • magyar szervezetek hátrányos megkülönböztetése (körülményes bejegyzés, költségvetési támogatás megnehezítése vagy megtagadása, betiltás stb.);
  • testi bántalmazás (például Malina Hedvig).
1920 Június 4-ike, a magyar történelem fekete napja, ezen a napon írták alá a világ legigazságtalanabb "békeszerződését", Versaillesban, a Trianon nevezetű kastélyban , amely több millió magyar sorsát pecsételte meg és több millió magyar életét tette tönkre. Magyarország területének 72%-a idegenek kezébe jutott a lakosság 64%-val együtt.  Eltelt azóta lassan 100év és még mindig több millió magyar él idegenként Erdélyben, Felvidék, Délvidéken vagy Kárpátalján, ahol közellenségnek számítanak, akiket az elnyomó hatalom minden erejével szeretne beolvasztani, eltüntetni. Az oldalt azért hoztam létre, hogy összegyűjtsem és rendszeresen közöljem a magyarellenességgel kapcsolatos híreket. Szeretném ha ti is küldenétek történeteket emailben, amennyiben elszakított részen éltek és bántottak vagy diszkrimináltak titeket magyarságotok miatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése